Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

ето в словаре кроссвордиста

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

ето

это; евдакой, эдакий; етамо твер. пск. вон там, вона где; етто, эт-то, вот здесь; евтот, с эвтим и пр.

Примеры употребления слова ето в литературе.

Когато станало ясно, че спускането се е осъществило и че те повече няма да се върнат, клетката била активизирана и ето че на белия свят се появил Лев Абалкин - посмъртен син на живи родители.

Налага се да чакам до утре, а утре тя дълго ще си спомня кой беше този Лев Абалкин и после, като си спомни, с въздишка ще каже, че нищо не е чувала за него ето вече цели двайсет и пет години.

Преди да дойда, тя е седяла тук сама, макар наоколо да е било пълно, препълнено с нейни колеги и навярно дори с приятели, но въпреки всичко тя е била сама, даже някои са се приближавали до нея и са се опитвали да я заговорят, но тя все едно си е оставала сама, защото тук никой не е знаел и не е можел нищо да знае за човека, изпълнил душата й с това страшно отчаяние, с това изгарящо, погубващо силите разочарование и с всичко останало, което се било натрупало в нея през тази нощ, стремяло се да излезе и не намирало изход, и ето появявам се аз и изричам името на Лев Абалкин - сякаш рязвам със скалпел непоносимия цирей.

Да-а, ну а потом, значить, бросили меня з групою наших хлопцев на ето, як его.

А у ето самое время вокурат усе наши деревенские хлопцы в город подалися, многие подалися.

Тока штоб фамилию не изменила, штоб усе знали: ето дочурка Марка Гавриловича Гурченко.

Не, Лель, не, детка, крошка моя ненаглядная, ето больно, но ето жисть.

Да ето я увсегда пожалуйста, з дорогою душою для моего кровнага ребенка.

А то, што я тридцать семь лет на свети, щитай, без нее прожив, ето она у ращет не береть, ето она не.

Спасибо тебе, дорогой товарищ, жизнь тебя за ето отблагодарить, ето як закон.

Челото на потока вече нахлу в пресечката отдясно, а потокът блика ли, блика, но ето че няколко кучета се отделят от глутницата и рязко свиват към нас - едри проскубани животни, измършавели, с кичури скапваща козина.

Двайсет години не се е обаждал, а сега ето че изведнъж решил да се видят.

А ето сега и фантастичното съвпадение на обстоятелствата и датите, на които са се появили на бял свят Лев Абалкин и Корней Яшмаа.

Но по време на разговора забелязах, че той има ето тук - Бромбърг тикна пръста си в свивката на лакътя на дясната си ръка - доста странна бенка.

Но ето че сега у нас се появи ново понятие - прогресор - човек от Земята, чиято дейност е насочена към запазване на мира сред другите хуманоидни цивилизации.

Источник: библиотека Максима Мошкова